Gemeente Belang Schoonhoven accepteert niet, dat een stad van 12.000 inwoners na het vertrek van het politiebureau en Qua Wonen naar Bergambacht, nu ook nog mee moet maken, dat het WMO-loket en het burgerloket uit Schoonhoven verdwijnen.

Gemeente Belang Schoonhoven vecht daarom voor het behoud van het burgerloket en WMO-loket in Schoonhoven.

Daarbij komt nog dat:

  • Zes grote partijen geen lijsttrekkers uit Schoonhoven hebben.
  • En geen enkel Schoonhovens afdelingshoofd in de nieuwe gemeente benoemd is.

Andere punten zijn: Behoud zilvervakschool; huisvesting moskee in Maranathaschool.

Daarom willen wij de stem van Schoonhoven zijn in de Krimpenerwaard.

Wat de Krimpenerwaard betreft, vinden wij dat:

  • De basisscholen in de dorpen moeten blijven.
  • Er sprake moet zijn van milieuvriendelijke boerenbedrijven
  • Er ruimte moet zijn voor ambachtelijke bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen.

Stem daarom op lijst 9. Gemeente Belang Schoonhoven.

 

1. Verkiezingsdebat bij Radio Vlistam op zaterdag 15 november 2014

Voor Gemeente Belang Schoonhoven was afgelopen zaterdag een erg drukke dag.

Ik moest  al om 9.00 uur bij radio Vlistam in Stolwijk zijn om aan een verkiezingsdebat deel te nemen.

Zoals altijd zaten de 9 lijststrekkers weer met elkaar om de tafel.

Eerst kregen we de gelegenheid om aan te geven waar onze partijen voor stonden.

In de bijlage vind je onze missie, die we steeds uitdroegen, en we legden uit waarom we als Gemeente Belang Schoonhoven alleen de verkiezingen zijn ingegaan.

 

2. De verkiezingsmarkt op zaterdag 15 novembert 2014.

Marjan Lotz, Frank Timmer en Jan Walet zijn zaterdagmorgen in Schoonhoven-Noord geweest om daar onze verkiezingsprogramma's en flyers uit te delen. Ze hebben veel mensen gesproken en onze speerpunten uitgelegd.
Hetzelfde deden Ada van Buren en Guus Visser 's morgens in de binnenstad en Geja Stuijt, Johan Bulle, Frank Timmer, Jan Walet en ik 's middags in de binnenstad.
Er waren verschillende landelijke politici en met de heer Buma van het CDA ( zie foto) heb ik nog uitgebreid gesproken.Ook heb ik me met Gita Straver van D'66 op de foto laten zetten.
Per slot van rekening hebben Gemeente Belang, D'66 en Groen Links in de laatste raadsperiode goed en collegiaal met elkaar samengewerkt.
Ook in de binnenstad hoorden we van veel mensen dat men het een goede zaak vond dat Gemeente Belang Schoonhoven zelfstandig gebleven was en voor Schoonhoven opkomt.
Van velen hoorden we ook dat zij a.s. woensdag, 19 november 2014, op ons zullen gaan stemmen.

 

3. Slotverkiezingsdebat op maandagavond 17 november 2014 in Concordia (Haastrecht)

Ook bij dit slotverkiezingsdebat konden we gedurende één minuut vertellen waar onze partij voor stond.

Verder moest ik gedurende één minuut vertellen hoe belangrijk Gemeente Belang Schoonhoven de sport en het culturele erfgoed vindt.

Ook op de financiering moest nader ingegaan worden. Klik hier voor toelichting.

In het daaropvolgende debat ontstond er een meningsverschil tussen de lijsttrekker van de VVD (Ria Boere) en mij over het behoud van het zwembad en de bibliotheek in Schoonhoven.

Ik vind nl. dat Schoonhoven zondermeer recht heeft op een zwembad en een bibliotheek.

Mevrouw Boere vond dat zoiets afhangt van de behoefte bij de inwoners.

Ik stelde dat de behoefte mede bepaald wordt door de grootte van de kern (Schoonhoven/12.000 inwoners) en de vele leerlingen van basis-  en voortgezet  onderwijs, die van zowel het zwembad als van de bibliotheek gebruik maken.

Ook in zo'n discussie merk je dat men het belang van Schoonhoven te weinig op het oog heeft.

 

4. Verkiezingsdag, 19 november 2014.

Morgen is het zover.

Ik hoop  dat veel Schoonhovenaren naar de stembus gaan. Het moet niet zo zijn dat men in de dorpen van de Krimpenerwaard naar verhouding veel meer gaat stemmen dan in Schoonhoven.

Daarbij hoop ik van harte, dat veel Schoonhovenaren op Gemeente Belang Schoonhoven (lijst 9), onze stadspartij, gaan stemmen, zodat we onze slogan waar kunnen maken: "De stem van Schoonhoven in de Krimpenerwaard".

Aan de vooravond van de verkiezingsdag wil ik nogmaals een oproep doen aan alle Schoonhovenaren op onze partij te stemmen, zodat we morgenavond met een gerust hart de verkiezingsuitslag tegemoet kunnen zien.

 

Met vriendelijke groet,

Pieter Heerens