Gemeente Belang Schoonhoven vecht voor het behoud van het Burger-loket en het WMO-loket in de komende jaren in Schoonhoven.

Als het aan de andere partijen ligt, met uitzondering van Pro Krimpenerwaard, heeft Schoonhoven in de toekomst geen Burger-loket en geen WMO-loket meer.

Men heeft reeds besloten om in de toekomst de Zorg-loketten (waaronder het WMO-loket) in Bergambacht te vestigen en het Burger-loket in Stolwijk.

Er wordt in Schoonhoven nog volop gebruik gemaakt van het Burger-loket. Onlangs moest een burger om 9.00 uur bij het Burgerloket zijn en stonden er al 5 personen te wachten.

Daarnaast pleiten de ouderenbonden er al jaren voor om de fysieke WMO-loketten dichtbij de burgers te houden.

Het lijkt erop dat alle gemeentelijke dienstverlening voor de Schoonhovense burgers op korte termijn uit Schoonhoven verdwijnt.

Met lede ogen hebben Schoonhovenaren het politiebureau en het kantoor van QuaWonen al naar Bergambacht zien vertrekken.

Gemeente Belang Schoonhoven zal zich blijven inspannen om zowel het Burger-loket als het WMO-loket in Schoonhoven te houden.

Gemeente Belang Schoonhoven blijft opkomen voor de belangen van Schoonhoven en zijn burgers.

Onze slogan is immers:"De stem van Schoonhoven in de Krimpenerwaard".

Stem daaromGemeente Belang Schoonhoven, lijst 9.

www.dichtbij.nl/capelle-krimpen/kiesdichtbij