Nr. Behorend bij raadsvoorstel 17 Verkoop gemeentelijk vastgoed

Datum: gemeenteraad, 7 maart 2017

Onderwerp: Jan Kortlandschool te Schoonhoven

Tekst amendement

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 7 maart 2017 besluit het ontwerpbesluit te wijzigen met het daarin opnemen van het niet over gaan tot verkoop van de Jan Kortlandschool (Jan Kortlandstraat 2) in Schoonhoven.

Toelichting:

a.      De Jan Kortlandstraat is een gemeentelijk monument met een bijzonder historische achtergrond geschiedenis. Dit gebouw is indertijd gebouwd met financiële steun van de Schoonhovense bevolking en is vernoemd naar een jong overleden raadslid van de gemeente Schoonhoven

b.      Het gebouw ligt tussen de basisscholen Krullevaar en de Emmaschool in.

Gezien die gunstige ligging zal dit kleine “unieke schoolgebouw” in de toekomst gebruikt kunnen worden voor kinderopvang en een eventueel tekort aan lokaliteiten voor het basisonderwijs in de binnenstad.

c.       Uit verhuuropbrengsten kan toekomstig onderhoud van het gebouw bekostigd worden.

Ondertekening en naam:

Pieter Heerens
Ada van Buren