Nr. Behorend bij raadsvoorstel 17 Verkoop gemeentelijk vastgoed

Datum: gemeenteraad, 7 maart 2017

Onderwerp: Waaggebouw te Schoonhoven

Tekst amendement

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 7 maart 2017 besluit het ontwerpbesluit te wijzigen met het daarin opnemen van het niet overgaan tot verkoop van het Waaggebouw in Schoonhoven.

Toelichting:

a.       Historische status van het Waaggebouw .

Een waag in Schoonhoven wordt reeds in de oudste rentmeesters rekening van Blois vermeld (1356-1357). In 1558 kreeg Schoonhoven het waagrecht  De huidige waag op de Dam dateert uit de jaren 1616-1617,

De ranke, ionische zuiltjes op de hoeken werden aangebracht in 1758.

Het fraaie gebouw, met de 18e. -eeuwse zonnewijzer en renaissance snijwerk rondom de deuren, heeft aan drie kanten een véroverkragend schilddak, dat steunt op een aantal korbelen. Zowel op de plattegrond van Jacob van Deventer als op die van Guicciardini staat het waaggebouw reeds op de huidige plaats aangegeven. Kortom een uniek waaggebouw.

b. We stellen voor om het waaggebouw in eigen beheer te houden en het te verhuren aan een horeca ondernemer. Het grote voordeel hiervan is dat de gemeente Krimpenerwaard  op deze wijze door het in beheer houden van dit unieke gebouw een garantie heeft, dat het waaggebouw in de toekomst ook goed onderhouden wordt.

c. Uit de huuropbrengsten zal het onderhoud in de toekomst gegarandeerd zijn.

Ondertekening:

Pieter Heerens
Ada van Buren.