Onderwerp: Vergeten straat in Schoonhoven-Noord.

In 2014 is bij de herbestrating en herinrichting  van de Copernicussingel aan bewoners van de Linnaeushof verteld, dat de herinrichting en bestrating van de Linnaeushof in 2017 zou plaatsvinden.

Inmiddels zijn alle straten rondom de Linnaeushof heringericht en opnieuw bestraat. Aan de Linnaeushof is niets gedaan en zoals de foto’s laten zien ligt deze straat er verwaarloosd bij.

Het gaat hierbij niet alleen om aanpak van het verwaarloosde groen, maar de straat is ook hard aan herinrichting en herbestrating toe.

Een van de bewoners van de Linnaeushof heeft op 2 augustus 2017 inlichtingen bij de gemeente ingewonnen met de vraag waarom nog niet begonnen is met de herinrichting en herbestrating van de Linnaeushof. Op 10 augustus heeft zij bezoek gehad van een ambtenaar van de gemeente. Deze stelde dat men door de samenvoeging van de gemeenten vergeten was de Linnaeushof  te herstraten.  De Linnaeushof zou nu in 2020 aan de beurt zijn.

Bij nadere informatie wordt echter gesteld dat de aanpak van de Linnaeushof ook niet in 2020 zal plaatsvinden, maar pas in de planning van 2020 wordt opgenomen.

Vragen:

  1.  Hoe is het mogelijk dat bij het herinrichtings- en herstratingsplan de Linnaeushof vergeten is?
  2. Waarom is de toezegging aan de bewoners van de Linnaeushof dat hun straat in 2017 aangepakt zou worden niet nagekomen?
  3. Wat kunt en wilt u er aan doen om deze straat alsnog op korte termijn te herinrichten en opnieuw te laten  bestraten?
  4. Wanneer denkt u het openbare groen in deze straat aan te pakken?

Pieter Heerens

Bijlage: 2 foto’s.