Arbeidsbeperkten zijn van de regen in de drup geraakt.

Onlangs stond in Trouw te lezen dat 265 wethouders in een manifest stelden, dat het door bezuinigingen onmogelijk is geworden om kwetsbare mensen aan betaald werk te helpen.

De huidige situatie voor mensen met een arbeidsbeperking is zo, dat mensen met een arbeidsbeperking thuis zitten omdat ze niet meer welkom zijn op een sociale werkvoorziening en het hun maar mondjesmaat lukt een baan bij een reguliere werkgever te vinden.

De “banenafspraak” is volkomen mislukt, stelt de organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Er is sprake van bureaucratie, onduidelijkheid en een tekort aan banen voor deze doelgroep.

De gemeenten stellen niet voldoende geld voor begeleiding te hebben. De 265 wethouders verwachten in een paar jaar tijd 44.000 werkzoekenden extra aan het loket door het wegvallen van de Wajong.

Het helpen van deze jongeren naar werk kost gemiddeld € 5500, zeggen de gemeenten en ze krijgen maar € 1800 per kwetsbare jongere.    

Veel te weinig dus.

 

Vragen:

1.     Heeft onze wethouder dit Manifest van de 265 wethouders mede ondertekend?

2.     Zo neen, vindt hij dan dat kwetsbare mensen in de gemeente Krimpenerwaard gemakkelijk aan werk geholpen kunnen worden?

3.     Vindt de wethouder ook dat de banenafspraak om mensen met een beperking of chronische ziekte mislukt is door een tekort aan banen?

4.     Welke consequenties heeft het wegvallen van de Wajong voor de gemeente Krimpenerwaard?

(zowel aantal , als financiële tekorten)

 

Pieter Heerens