De positie van de Voedselbank in de gemeente Krimpenerwaard

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken heeft Voedselbank Krimpenerwaard definitief geroyeerd. In maart 2017 was het lidmaatschap reeds beëindigd. Aanleiding was een niet afnemende stroom ernstige klachten en gebrek aan transparantie in de bedrijfsvoering en verantwoording hierover. Voor de beroepscommissie gaf uiteindelijk de bejegening van klanten de doorslag voor het royement. 

Concreet houdt deze beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging van de Nederlandse Voedselbanken in, dat de Voedselbank Krimpenerwaard niet meer kan rekenen op landelijke bijdragen qua voedsel en geld. Ook logo en huisstijl mogen niet meer worden gebruikt. Momenteel is er een noodvoorziening. Deze is elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in gebouw De Overkant in Schoonhoven.

 

Voedselbanken zijn helaas in deze tijd niet meer weg te denken in onze maatschappij. Dat geldt ook voor de gemeente Krimpenerwaard, waar het aantal uitkeringsgerechtigden ook elk jaar toeneemt. Het is echter wel van belang dat de Voedselbank Krimpenerwaard aangesloten is bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

 

Vragen:

a.    Heeft het College zich goed laten informeren over deze uitermate vervelende gang van zaken?

Zo’n royement gun je niemand!

b.    Is het College bereid om waar mogelijk steun te verlenen aan de nieuw te starten Voedselbank?

c.     Is het College bereid t.z.t. voor subsidie en huisvesting te zorgen?

 

Pieter Heerens