Ter informatie

Aan de hand van onderstaandepartijstandpunten is het verkiezingsprogramma van Gemeente Belang samengesteld.

 

1.     Partijpolitiek/partijbeginselen bij Gemeente Belang

Gemeente Belang is een onafhankelijke partij die geen verantwoording schuldig is aan een landelijke partij en zich daardoor uitsluitend kan richten op de belangen van de inwoners van Schoonhoven.

Geen landelijke partij schrijft Gemeente Belang dan ook de wet voor.

Gemeente Belang is een partij die de kloof tussen de bestuurders en burgers wil dichten en de ontevredenheid bij de burgers wil wegnemen.In de stad worden veelvuldig gesprekken gevoerd met de burgers en wat ons daarbij opvalt is dat deze burgers soms kleine of grote problemen hebben  en dan niet goed weten bij wie zij hun probleem op het gemeentehuis moeten aankaarten of constateren dat hun meldingen niet doorkomen of goed uitgewerkt worden. Of het nu gaat over het  ontbreken van een straatbordje ofeen kapot gereden gevel. De burgers kunnen ons daar op aanspreken en wij zullen hendaarbij zoveel mogelijk helpen. Daar waar de burger vastloopt in zijn contacten met de gemeente springt Gemeente Belang in en dat wekt bij het gemeentelijk apparaat soms weerstand op.             

Een ander wezenlijk kenmerk is het volgende:

Als er door het college van B. en W. nieuwe plannen ontwikkeld worden, zullen de gemeenteraadsleden van onze partij al snel in de commissievergaderingen en in de gemeenteraad voor de inwoners van Schoonhoven duidelijkheid verschaffen.

We hebben ervaren dat deze werkwijze heel efficiënt is. 

In het kort kunnen we de zeven beginselen van Gemeente Belang als volgt samenvatten:

  • Schoonhoven moet een vitale stad zijn om in te wonen, te werken en te leven;
  • Gemeente Belang wil actief de stad meebesturen;
  • Het belang van de inwoners van Schoonhoven staat altijd voorop;
  • Het gemeentebestuur is dienstbaar aan de bewoners;
  • De bestuurders van Schoonhoven moeten in principe in Schoonhoven wonen;
  • Open en eerlijke politiek bedrijven;
  • Onze aanpak is zakelijk, nuchter, praktisch en oplossingsgericht op basis van respect voor elkaar.