Mijn naam is  Ada van Buren.

Ik ben geboren op 15 juni 1951 in Rotterdam. Na het behalen van mijn MULO-diploma  heb ik enige tijd op een kantoor gewerkt en na mijn huwelijk met Koos van Buren ben ik  gedurende 8 ½  jaar mijn man als schippersvrouw op onze vrachtboot gaan meevaren. In  1978 ben ik hier in Schoonhoven komen wonen, toen ons oudste kind naar school moest.  Ik heb 3 kinderen en 4 kleinkinderen.  We hadden een traditionele rolverdeling in de stijl van:  man werkt en vrouw zorgt voor de kinderen. Toen ik 30 jaar was heb ik nog vier vakken op de moedermavo gevolgd voor tijdverdrijf en om te kijken of er nog iets was blijven hangen. Ik had zowel voor Duits, Frans, Engels en geschiedenis een dikke negen en dus er zat nog wat in het koppie.

In 1984 hebben we ons bij de Hoeksteengemeente aangesloten en daar is dan ook mijn bestuurlijk leven begonnen. Eerst  de kindernevendienst, daarna “wijkdame”en vervolgens jeugdouderling. Daarnaast ben ik nog 8 jaar diaken geweest en dat stopte in 2009. Ik ben ook al een jaar of 10 voorzitter van de Katholieke Vrouwen Schoonhoven (KVS) en sta als vrijwilligster in de wereldwinkel.

Waarom wilt u de lokale politiek in?

Voor radio Zilverstad heb ik 8 jaar het zaterdagochtendprogramma verzorgd en politieke interviews afgenomen en zo is dan ook mijn interesse voor de Schoonhovense  politiek ontstaan. Gezien mij achtergrond wil ik mij het liefst bezighouden met zaken  die in onze samenleving spelen en wil dan ook zitting nemen in de Commissie Samenleving.  

 Waarom wilt u op de kieslijst van Gemeente Belang?

De positieve opstelling van de partij spreekt mij vooral aan. Het belang van Schoonhoven staat in deze partij en in het partijprogramma voorop. Mijn drijfveren zijn dan ook om vooral in Gemeente Belang iets voor Schoonhoven te betekenen.

Wat doet u in uw vrije tijd?

Veel tijd besteed ik aan mijn kleinkinderen, het lezen van allerlei boeken en het samen met mijn man bekijken van steden.