Ik ben Pieter Heerens. Van jongs af aan heb ik in Schoonhoven gewoond en ben ik hier naar school gegaan. Nadat ik trouwde zijn we verhuisd, maar mijn hart heeft altijd in Schoonhoven gelegen en toen onze drie kinderen wat ouder waren, zijn we in 1986 weer teruggekomen. Jarenlang heb ik in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht en directeur. In de tweede helft van mijn werkzaam leven heb ik les gegeven aan ondernemers- , makelaars- en verzekeringsopleidingen. Lesgeven zit in me. Ik vind dat erg mooi om te doen. Veel bestuurlijke ervaring heb ik op landelijk niveau opgedaan als hoofdbestuurslid van een onderwijsvakorganisatie, tweede voorzitter van een schoolbegeleidingsdienst en bestuurslid van twee ziektekostenverzekeringen. Op dit moment ben ik met pensioen en nog werkzaam als gecommitteerde en lid van examencommissies in de makelaars- en verzekeringsbranche en lid van de ledenraad van een Rabobank. Sinds april 2012 zit ik in het bestuur van de Sectorraad Gepensioneerden van de Onderwijsbond/CNV en heb ik zitting in de Senioren Adviesraad (SAR) van het CNV.

Waarom bent u in de lokale politiek gegaan?

In 2006 werd ik fractievoorzitter van Gemeente Belang Schoonhovenen voorzitter van de Commissie Ruimte. In 2010 werd ik voorzitter van de Commissie Welzijn en Financiën.

Als gepensioneerde kan ik momenteel veel meer tijd besteden aan het gemeenteraadswerk, dat uitgegroeid is tot een dagtaak. Het meest boeiende van het gemeenteraadswerk vind ik om met de burgers te praten, naar hen te luisteren en samen met de bestuurders en ambtenaren hun kleine en grote problemen op te lossen. Mijn brede interesse en werkervaring kan ik daar heel goed bij gebruiken. Ik vind het ook een uitdaging om mij samen met de ondernemers, winkeliers  en de horeca te verdiepen in de mogelijkheden om de Krimpenerwaard (waaronder Schoonhoven)  in de komende jaren meer op de kaart te zetten als aantrekkelijk toeristengebied, een regio waar veel te beleven valt.

Vanuit de makelaarsopleiding is er een interesse in het ontwikkelen van woningbouw, zowel voor starters en  doorstarters als voor senioren.

Gezien het feit dat dat een groot deel van de bevolking van de Krimpenerwaard tot de senioren  gaat behoren, vind ik welzijn en zorg voor ouderen erg belangrijk. Hiervoor heb ik mij in het verleden ingezet als voorzitter van de Alternatieve Woningbouwvereniging voor Senioren in Schoonhoven (AWS) en als lid van het Platformoverleg Wonen, Zorg en Welzijn. Graag zou ik ook een HAP in Schoonhoven verwezenlijken.

In de komende jaren wil ik mij naast ouderenzorg, sportbeleid en jeugdzorg ook inzetten voor het onderwijs.

Waarom wilt u op de kieslijst van Gemeente Belang Schoonhoven?

Het mooie van Gemeente Belang Schoonhoven is dat het bestuur, de fractie en de achterban heel divers zijn. Iedereen kan op deze partij  stemmen, los van kleur of achtergrond en los van wat men landelijk stemt. Steeds meer zaken ( denk aan het sociaal domein) worden vanuit het rijk overgebracht naar de gemeenten. Daardoor wordt het besturen van gemeenten steeds belangrijker. Gemeente belang Schoonhoven staat los van landelijke politieke stromingen en zal blijven opkomen voor de belangen van de inwoners van Schoonhoven. Dat is alleen goed mogelijk wanneer deze belangen op een heldere manier worden ingebracht en verdedigd.

Wat doet u in uw vrije tijd?

Naast mijn werk heb ik altijd gestudeerd en dat doe ik nog steeds, dat is een hobby. Verder ben ik geregeld in de omgeving op de fiets te vinden. De polders rondom Schoonhoven zijn erg mooi. Als ik vanuit de polders richting de stad fiets, ben ik er trots op dat ik in Schoonhoven ben opgegroeid en inwoner van zo’n mooie stad ben. En lezen, daar houd ik ook erg van. Nederlandse literatuur en geschiedenis, waaronder de historie van onze streek. Het interesseert me hoe de streek zich heeft ontwikkeld, wie er vroeger hebben gewoond en welke gebouwen er hebben gestaan.