Kaderleden van Gemeente Belang.

Over onze kaderleden, die in het bestuur van Gemeente Belang, de fractie en de adviesgroep zitten zijn we erg tevreden. Met zo’n 15 mensen bereiden we maandelijks de raadsagenda voor. Onderwerpen als o.a. de WMO, het bouwbeleid, het veiligheidsbeleid, het veerbedrijf, ontwikkelingen rondom K5, het Citymanagenent, de sportvelden, de MFA, Forum Noord komen regelmatig aan de orde.

De politiek in Schoonhoven is niet alleen van het grootste belang voor de burgers van deze stad, maar is ook een boeiend gebeuren. Wat we echter in onze gemeenteraad wel missen, dat is de deelname van jongeren en ondernemers. Het aantal vrouwen is gelukkig toegenomen. Nu nog de jongeren en ondernemers. Als er inwoners zijn die zich tot de gemeentelijke politiek aangetrokken voelen en in Gemeente Belang hun politieke partij zien, dan nodig ik hen uit om contact  met mij op te nemen.(tel: 0182 386129)

Raadslid zijn in Schoonhoven

Regelmatig merk je uit gesprekken met inwoners uit Schoonhoven, dat ze niet helemaal door hebben wat de functie van raadslid inhoudt. Vandaar dat we daar even nader op ingaan.

Een gemeenteraadslid heeft drie taken:

  • Burgerparticipatie
  • Kaderstelling
  • Controle
 

a.      Burgerparticipatie
Van een gemeenteraadslid wordt verwacht, dat hij/zij zich zoveel mogelijk onder de burgers begeeft en goed op de hoogte is van wat er leeft onder de bewoners van de gemeente. De inwoners van de gemeente moeten hem/haar ook weten te vinden als zij problemen hebben.

b.      Kaderstelling
De gemeenteraad geeft het College van B. en W. (= bestuurders) de opdracht om bepaalde zaken uit te voeren.

Bijvoorbeeld: De gemeenteraad beslist, dat alle drempels uit de stad weggehaald moeten worden. De wethouder die hierover gaat, moet dit dan ook uitvoeren.

c.       Controle
De gemeenteraad controleert of het College van B. en W. de desbetreffende taken ook uitvoert.

Zo zal door de gemeenteraad in bovengenoemd voorbeeld gecontroleerd worden of de drempels in de stad ook werkelijk verwijderd worden. Is dit niet  het geval, dan zal het College ter verantwoording geroepen worden.

Profielschets van een gemeenteraadslid geschetst door Marjolein Buijssen

Marjolein Buijssen is tijdens het VNG Congres op 4 juni 2008 uitgeroepen tot Jong Raadslid van het Jaar 2008. Zij zit voor de SP in de gemeenteraad van Tilburg.

De jury is tot dit besluit gekomen omdat Marjolein hoog scoorde op de vier selectiecriteria: te weten:

  • zichtbaar
  • benaderbaar
  • origineel
  • succesvol

Vooral scoort zij met haar initiatieven, kritische vragen aan het college en pittige uitspraken tijdens de raadscommissies en de raad. Met de verkiezing “Jong Raadslid van het Jaar”  wil men laten zien, dat de lokale politiek ook voor jonge mensen interessant en belangrijk is.

Op de vraag “Waarom denk je dat je een goed raadslid bent?” geeft zij het volgende opmerkelijke antwoord. “Ik probeer een goed raadslid te zijn door goed mijn oor te luisteren te leggen in de stad, me goed te informeren en vooral altijd een standpunt in te nemen op basis van inhoudelijke argumenten.

Veel in de politiek gaat niet over inhoud, maar over strategische belangen, soms ook over vastgeroeste gewoontes, het te vriend houden van politieke partners. Natuurlijk is strategisch handelen soms nodig om een goed resultaat te bereiken, maar het mag nooit de boventoon gaan voeren. En ik ben zeker niet de politiek in gegaan om vrienden te maken”.

Vervolgens stelt zij dat het contact met de burgers voor een raadslid van levensbelang is. “Het is mijn belangrijkste motivatie, maar ook een gigantische bron van inspiratie”. Haar inbreng in de raad verzint zij echt niet zelf, maar zoals zij stelt, ontstaat deze tijdens gesprekken in de stad. Ze geeft daarbij aan dat het contact met burgers het raadswerk een stuk afwisselender en interessanter maakt.

Aan het eind van het interview wordt haar de volgende vraag gesteld: Is raadswerk leuk? Ook hier is haar antwoord opmerkelijk. “Leuk? Nou nee, leuk is anders. Het is hard werk. Vergaderingen zijn soms vreselijk saai en frustrerend. Je moet veel zitvlees en nog meer geduld hebben. Ik vraag me nog steeds regelmatig af waarom ik geen andere hobby heb gekozen. Maar het is wel uitdagend, inspirerend, eervol. En het voelt vooral goed om zo concreet bezig te zijn met mijn idealen en mijn stad”.

(Bron:Iinterview met Marjolein Buijssen/Raadsleden Nieuws, jaargang 7, augustus 2008, nummer 4)