Persbericht Het Kontakt, 31 oktober 2017

Dit zijn de laatste Algemene Beschouwingen van Gemeente Belang Schoonhoven.

Vanaf 21 maart 2018  vormen Gemeente Belang Schoonhoven en Gemeente Belang Krimpenerwaard één grote lokale partij  die de belangen van alle kernen zal behartigen. Gemeente Belang Schoonhoven is in deze raadsperiode de verkiezingen ingegaan met de slogan “De stem van Schoonhoven in de Krimpenerwaard”.

Eén op de drie kiezers in Schoonhoven heeft tot onze vreugde op ons gestemd. Aan ons de taak om dat waar te maken. De stem  van Schoonhoven heeft in de gemeenteraad Krimpenerwaard veelvuldig  geklonken.

Met behulp van de andere partijen hebben we veel van onze speerpunten kunnen verwezenlijken.

·       Harmonisatie van de gemeentelijke belastingen en voor 2018 een stabilisatie van deze lasten

·       Behoud van de zilvervakschool

·       Nieuwe huisvesting van de moskee

·       Geen groepen asielzoekers in de stad

·       Plan van aanpak voor bedrijventerrein Schoonhoven-Noord

·       Krediet van 1,75 miljoen voor de tweede fase van het plan Buiten de Veerpoort

·       Aanpak AZS-bedrijventerrein

·       Behoud van de veteranendag

Wat de Krimpenerwaard betreft blijven we pleiten voor het behoud van de basisscholen in de kernen. Ook moet de verdere dijkverzwaring en de strijd tegen de bodemdaling worden  aangepakt , samen met het Hoogheemraadschap Schieland/Krimpenerwaard.

We willen ook pleiten voor snelle verwezenlijking van internetverbindingen in het buitengebied, een duurzaam en energiezuinig milieubeleid, handhaving veiligheid en openbare orde  en versterking van het toerisme door aanleg van wandel-, fietspaden en vaarroutes.

En niet in de laatste plaats een goed en verantwoord sociaal beleid, waarbij voldoende subsidie gegeven wordt aan de welzijnsorganisaties.

 

Pieter Heerens