Basisvoorzieningen in kleine kernen.
In het verkiezingsprogramma “De Stem van Schoonhoven in de Krimpenerwaard” staat dat zowel in Schoonhoven, als grootste kern, als in de andere kleine kernen essentiële basisvoorzieningen moeten blijven. Zo is het behoud van de basisscholen voor kleine dorpen van levensbelang. Ook actieve buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatief spelen een belangrijke rol in het verbeteren van het woonklimaat van zo’n kern.
 
Daarnaast vinden wij dat er goed geluisterd  moet worden naar de burgers (burgerparticipatie) en als 1800 inwoners van zo’n kleine kern vinden dat het gebouw De Waag (Krimpen a/d Lek) een andere locatie moet krijgen, moet   zo’n burgerinitiatief gehonoreerd worden.