De voordelen van de veranderingen van het R-net werden tijdens de presentatie in de commissievergadering van 10 januari 2017 behandeld. Vanuit de Schoonhovense positie bezien kunnen we stellen, dat er twee duidelijke voordelen bij de veranderingen in het R-net te noemen zijn:

 

1e  Intensivering van de dienstregeling.
2e  Het plaatsen van een nieuwe bushalte bij het Schoonhovense Veer.

Een duidelijk nadeel dat zich vanuit de Schoonhovense positie voordoet is echter onvoldoende aan de orde gekomen. En dat is het opheffen van de bushaltes in de wijk Schoonhoven-Noord.

De wijk Schoonhoven-Noord  is de grootste wijk in Schoonhoven. In deze wijk wonen de meeste inwoners van Schoonhoven en er wonen ook veel bejaarden. Voor hen ontstaat er een groot nadeel als de bushaltes in de wijk worden opgeheven. Deze inwoners moeten dan een behoorlijke afstand afleggen voordat zij bij de bushalte op de Provinciale Weg zijn.

De argumenten, dat hierbij de belbus of buurtbus ingezet kan worden vinden wij niet steekhoudend, daar dit in de praktijk onmogelijk is.

Gemeente Belang Schoonhoven is van mening dat het voordeel van de intensivering van het R-net niet opweegt tegen het nadeel van de opheffing van de bushaltes in Schoonhoven-Noord.

 

We stellen dan ook voor om  de bushaltes aan de Plesmanstraat in Schoonhoven—Noord te handhaven.

Pieter Heerens (fractievoorzitter)