De motie van GBS voor Plan van aanpak bedrijventerrein Schoonhoven-Noord. is met een unaniem aantal stemmen goedgekeurd in de gemeenteraad.

Klik hier voor de tekst van de motie.