Schoonhoven 9 juli 2015

 
 
Op verzoek van Gemeente Belang Schoonhoven is er een rondgang gemaakt in zowel het centrum als in een gedeelte van de wijk Schoonhoven Noord om een aantal knelpunten te bespreken wat betreft dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Puntsgewijs zullen we een aantal van de besproken punten met een toelichting vanuit BOR behandelen.