Luisteren naar de burger


Bij kleine problemen, zoals meldingen die op het gemeentehuis niet goed doorkomen of  onbegrip bij ambtenaren en College van B. en W. kunnen burgers contact opnemen met Gemeente Belang Schoonhoven.
Onze speerpunten zijn:
 1. De totale inkomsten van de OZB niet hoger dan de jaarlijkse inflatiecorrectie. 
 2. Lopende projecten van voormalige gemeenten uitvoeren, rekening houdend met financiële dekking uit voormalige gemeente. 
 3. Goed winkelbestand handhaven. Goede bereikbaarheid, geen heffing van parkeergelden en tegengaan van leegstand.
 4. Wijkschouw invoeren in alle kernen.
 5. Huisvesting:  Betaalbare koop- en huurwoningen. 
 6. Schoonhoven- Noord. Leegstaande bedrijfsgebouwen afbreken en vervangen door betaalbare sociale woningbouw.
 7. Huisartsenpost in Schoonhoven, vanwege grote afstand naar HAP in Gouda. Geeft vooral problemen voor ouderen en gehandicapten.
 8. Keukentafelgesprekken bij mensen thuis, controle op de uitvoering daarvan.
 9. Calamiteitenplan ten aanzien van overstromingsgevaar voor de gehele Krimpenerwaard.
 10. Slagvaardig integratiebeleid  voor mensen met “afstand tot de arbeidsmarkt”.
 11. Vluchtelingenbeleid. Een verantwoord aantal statushouders verspreiden  over de gehele gemeente; geen (satelliet) asielzoekerscentrum. Geen huisvesting van een groep asielzoekers in Schoonhoven-Noord.
 12. Behoud van basisvoorzieningen (o.a. huidige basisscholen) in de dorpskernen;  onderzoek naar passend onderwijs in de Krimpenerwaard.
 13. Versterking van toerisme door aanleg van wandel-, fietspaden en vaarroutes.
 14. Veiligheid en openbare orde door inzet van wijkagenten en gemeentelijke opsporingsambtenaren. 
 15. Duurzaam en energiezuinig milieubeleid.
 16. Sportbeleid via subsidies voldoende financieren voor onderhoud van sportvelden en gebouwen.
 17. Reeds gerealiseerde speerpunten van Gemeente Belang Schoonhoven zijn:
  goed functionerend burgerloket in Schoonhoven, behoud van zilvervakschool, en  veteranendag, 
Bezoek onze website www.gemeentebelangschoonhoven. nl voor meer informatie.
 
Pieter Heerens, fractievoorzitter