Publicatie in het kontakt, juli 2015

Belangrijkste doelstelling van Gemeente Belang Schoonhoven is de communicatie  tussen bestuurders en burgers te verbeteren. Bij kleine problemen, zoals meldingen die op het gemeentehuis niet goed doorkomen of  onbegrip bij ambtenaren en College van B. en W. kunnen burgers contact opnemen met Gemeente Belang Schoonhoven.

1.Reeds gerealiseerde speerpunten van Gemeente Belang Schoonhoven zijn: behoud van zilvervakschool en veteranendag.  De bemensing van het burgerloket in Schoonhoven  verdubbeld (kortere wachttijden).

 

2. De totale inkomsten van de OZB niet hoger dan de jaarlijkse inflatiecorrectie.

3.Lopende projecten van voormalige gemeenten verder uitvoeren, daarbij  rekening houden met financiële dekking uit voormalige gemeente.

4.Goed winkelbestand moet in de verschillende kernen behouden blijven. Tegengaan van leegstand, goede bereikbaarheid en geen heffing van parkeergelden.

5.Huisvesting:  Betaalbare koop- en huurwoningen. Vooral sociale huurwoningen met “kale” huurprijzen tussen  400 tot 600 euro.

6. Huisartsenpost in Schoonhoven, daar de afstand naar de HAP in Gouda  te groot is. Vooral voor ouderen en gehandicapten  geeft dat problemen.

7.Keukentafelgesprekken bij mensen thuis.  Zo nodig vertrouwenspersonen hierbij inschakelen.

8.Calamiteitenplan ten aanzien van overstromingsgevaar voor de gehele Krimpenerwaard.

9. Slagvaardig integratiebeleid  voor mensen met “een afstand tot de arbeidsmarkt”.

10.Behoud van basisvoorzieningen (o.a. huidige basisscholen)in de dorpskernen;  onderzoek naar passend onderwijs in de Krimpenerwaard.

11.Versterking van toerisme door aanleg van wandel-, fietspaden en vaarroutes

12. Veiligheid en openbare orde door inzet van wijkagenten en gemeentelijke opsporingsambtenaren.

13. Duurzaam en energiezuinig milieubeleid.

14 Sportbeleid via subsidies voldoende gefinancierd voor onderhoud van sportvelden en gebouwen.

Bezoek onze website www.gemeentebelangschoonhoven. nl voor meer informatie.

 

Pieter Heerens, fractievoorzitter