Pieter van der Laan gaf in het AD van 20 februari 2015 een goede weergave van het verloop van de discussie over de gemeentelijke belastingen (waaronder de OZB-verhoging) in de aula van de Willem de Zwijgerschool met de woorden: "Wethouder Ria Boere heeft de Schoonhovenaren niet kunnen overtuigen waarom zij dit jaar 35 procent meer OZB-belasting moeten betalen".
Zo'n 1850 petities waren inmiddels ingediend en er waren ongeveer 200 boze inwoners uit Schoonhoven naar deze bijeenkomst gekomen.
Uit de woorden van de wethouder bleek duidelijk dat men in de aanloop naar de fusie geen moment gekeken heeft naar de gevolgen van de harmonisatie van de belastingtarieven.
Daar de OZB binnen drie maanden na de fusiedatum geregeld moest worden, had men deze in eerste instantie aangepakt. 
De ontwikkeling van het OZB tarief op de foto hieronder laat zien dat het OZB-tarief van Schoonhoven het laagst was.
Het Schoonhovense gemeentebestuur heeft altijd een beleid gevoerd om de OZB, in tegenstelling tot de andere gemeenten, zo laag mogelijk te houden. In Schoonhoven was dat mogelijk. Onze rioleringstarieven waren hoger, maar daarvoor hebben we in onze stad veel rioleringen vernieuwd. Verder was ons weerstandsvermogen in orde. Kortom: We hebben de laatste jaren in Schoonhoven een goed beleid gevoerd.
En het is precies zoals een inspreker verwoordde: "Schoonhoven wordt gestraft voor een gezond financieel beleid".
 
Toch zijn onze acties niet voor niets geweest.
1e. We hebben van de VVD-wethouder Ria Boere de toezegging gekregen dat de harmonering van de belastingtarieven ( m.u.v. diftar) op 1 januari 2016 zal plaatsvinden en niet op 1 januari 2017. Daar kan dan een financieel voordeel voor de Schoonhovense burgers inzitten door de gelijktrekking van de rioolrechten.     
2e. Uiteindelijk is de VVD- wethouder bereid geweest om de petities op de Stenenbrug in ontvangst te nemen, ook al ging dat niet van harte.
3e. Ook is ze bereid geweest om tekst en uitleg over de belastingtarieven aan de Schoonhovense burgers te geven ( Op deze avond heb ik nog eens duidelijk aangegeven dat zij dat helemaal niet van plan was).
De Schoonhovenaren hoefden niet naar het gemeentehuis van Lekkerkerk af te reizen om kennis te nemen van het optreden van deze wethouder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenslotte,
Wij zijn er van overtuigd dat de OZB-kwestie niet het eerste en enige conflict zal zijn in deze gemeenteraad.
Wat te denken van het slecht functionerend burgerloket in Schoonhoven, het verdwijnen van het WMO-loket (tegen de afspraken in), het (zoals het zich laat aanzien) terugdraaien van sommige gemeenteraadsbesluiten.
Als Gemeente Belang Schoonhoven constateren we dat er geen goede start van de gemeenteraad Krimpenerwaard heeft plaats gevonden.
Gemeente Belang Schoonhoven heeft zich altijd tegen deze herindeling verzet.
De VVD, SGP en CU waren fervente voorstanders van deze herindeling vandaar dat zij nu "deze 35 procent OZB-verhoging, die slecht is voor de Schoonhovenaren" moeten verdedigen. 
Bij deze wil ik de Schoonhovenaren bedanken voor de actiebereidheid (petities en bezoek actieavond).
 
We zullen jullie op de hoogte blijven houden van de verdere gang van zaken in de Krimperwaardgemeenteraad.
 
Pieter Heerens