Beste mensen,
 
Wethouder Ria Boere komt a.s. donderdagavond, 19 februari om 19.30 uur  in de CSG Willem de Zwijger, Kamerlingh Onnesdreef 4  uitleg geven over de belastingtarieven, waaronder de OZB.
 
Ik ben blij dat mevrouw Boere bereid is om aan jullie als burgers van onze stad tekst en uitleg te geven over de belastingtarieven.
Jullie zijn hierbij nauw betrokken door de vele petities (meer dan 1850), die door jullie zijn getekend.
Gemeente Belang Schoonhoven heeft stevig protest aangetekend tegen deze onrechtvaardige vaststelling van de belastingtarieven, die heel nadelig voor Schoonhoven zijn.
Wij blijven van mening dat alle belastingtarieven per 1 januari 2015 door de gehele Krimpenerwaard geharmoniseerd hadden moeten worden.  Nu is het zo, dat een inwoner van Schoonhoven dit jaar 119 euro aan hondenbelasting (voor één hond) moet betalen en een inwoner van Nederlek niets.
Het is ook volledig onjuist om alleen voor Schoonhoven de OZB met 34,4%  te verhogen.  
Men verwijt ons dat wij de OZB-tarieven in het verleden te weinig verhoogd hebben.
Wij stellen dat een OZB-verhoging in Schoonhoven niet noodzakelijk was, gezien onze reserves en het goede weerstandsvermogen.
Zoals u in de krant hebt kunnen lezen, overwegen we nog steeds een motie van wantrouwen tegen deze wethouder in te dienen.
Graag zou ik jullie oordeel daarover willen horen.
 
Ik doe dan ook een dringende oproep aan de Schoonhovense burgers om a.s. donderdagavond massaal te komen en zelf ook te constateren of u in de door de wethouder geschetste gang van zaken rondom de belastingtarieven vertrouwen hebt of niet.
U wordt donderdagavond in de gelegenheid gesteld om met de wethouder te discussieren over deze gang van zaken.
 
Maak daar dan ook gebruik van!
 
Met vriendelijke groet,
Pieter Heerens
 

Persbericht 
Informatiebijeenkomst gemeentelijke belastingen Schoonhoven.
 
De inwoners van de gemeente Krimpenerwaard krijgen eind februari het aanslagbiljet voor een aantal gemeentelijke belastingen in hun brievenbus. Het gaat hierbij om ondermeer de onroerend zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. De gemeente Krimpenerwaard wil de inwoners uit Schoonhoven graag persoonlijk informeren over hoe de gemeentelijke belastingtarieven in de nieuwe gemeente tot stand zijn gekomen. De gemeente heeft ruim 1800 handtekeningen ontvangen van Schoonhovenaren over de OZB-verhoging.
 
Datum en locatie
Er is een informatiebijeenkomst op donderdagavond 19 februari om 19.30 uur in het SG Willem de Zwijger, Kamerling Onnesdreef 4 in Schoonhoven.
Vanaf 19.00 uur is de zaal open.
Er wordt tijdens de avond uitleg gegeven over het tot stand komen van de tarieven en inwoners kunnen vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.