Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten de jaarcontributie 2015 te verlagen van EUR 22,50 naar EUR 12,50.

Gemeente Belang Schoonhoven is een partij die graag nieuwe leden verwelkomt. Met het lidmaatschap steunt u ons en het belangrijke werk dat wij verrichten voor Schoonhoven en haar inwoners. Wij vragen daarvoor op jaarbasis een bijdrage. Voor het aanvragen van het lidmaatschap vult u het formulier in te bereiken via deze link.