In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond, 30 oktober 2014 komt als agendapunt 10 "Besteding Projectenfonds" aan de orde. Het gaat hierbij om de verdeling van € 170.000,- uit het projectenfonds. Gemeente Belang heeft deze € 170.000,- als volgt verdeeld:

 
Scenario 7  (inbreng Gemeentebelang) Bedrag Nadere toelichting op de voorstellen
Bijdrage opknapbeurt ‘het Bastion’ 50.000 Hiertoe dient wel een onderbouwing te worden ingeleverd door de stichting
Exploitatiebijdrage bibliotheek 25.000 Eenmalig ongedaan maken subsidiekorting 2015
Extra bijdrage aan atletiekvereniging ‘Avantri’ 20.000 Bovenop de bij memo van 11 juni 2014 voorgestelde 10.000 euro uit bestaand budget
Extra bijdrage aan tennisvereniging ‘Het Hofland’ 20.000 Bovenop de bij memo van 11 juni 2014 voorgestelde 10.000 euro uit bestaand budget
Extra bijdrage voetbalvereniging Schoonhoven 20.000 Ter vermindering investeringsschuld
Extra bijdrage hockeyclub SMHC 20.000 Ter vermindering investeringsschuld
Exploitatiebijdrage zwembad 15.000 Eenmalig ongedaan maken subsidiekorting 2015
     
totaal 170.000