Stand van zaken:

In de commissievergadering van dinsdagavond 13 mei zal het initiatiefvoorstel van Siem Meij (fractievoorzitter van de PvdA) over huisvesting van de 43 arbeidsmigranten in het Wolfsongebouw besproken worden.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen de PvdA, de VVD, het CDA en de SGP/Chr. Unie dit initiatiefvoorstel ondersteunen.

In de gemeenteraadsvergadering hebben Gemeente Belang. D’66 en Groen Links een motie ingediend om eerst de bespreking over de huisvesting van arbeidsmigranten in regionaal verband (K5 en Regio Midden Holland) af te wachten om tot een goede verdeling van de arbeidsmigranten in de gehele regio te komen.

 

Deze motie is door  wethouder Matheij en de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en SGP/Chr. Unie afgewezen.

Deze coalitiepartijen zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten in het Wolfsongebouw.

Het is daarom van belang dat de inwoners van Schoonhoven-Noord bij de bespreking over huisvesting van arbeidsmigranten in het Wolfsongebouw tijdens de commissievergadering van dinsdagavond 13 mei 2014 aanwezig zijn.

 

In Het Kontakt van afgelopen dinsdag 29 april stond over de discussie in de gemeenteraad van 24 april 2014 het volgende te lezen:

 

“Verbaal slaags:

De oppositie en de coalitie raakten vervolgens verbaal slaags over het wederom opvoeren op de agenda van een migrantenpension in het lege Wolfsongebouw. Siem Meij (PvdA) acht dat een prima aanzet van revitalisering van het bedrijventerrein in Noord en wil een initiatiefvoorstel indienen om het bestemmingsplan alsnog te wijzigen. De oppositie (Gemeente Belang, D’66 en Groen Links) meent dat hij daarmee de bevolking van Noord uitdaagt. Omwonenden hebben een halfjaar geleden 400 zienswijzen ingediend om huisvesting van Hongaarse werknemers te voorkomen in een multiculturele wijk”.

 

Het standpunt van Gemeente Belang is duidelijk.

Gemeente Belang is niet tegen huisvesting van arbeidsmigranten.

We zijn echter wel tegen huisvesting van deze arbeidsmigranten in de multiculturele wijk Schoonhoven-Noord.

Deze arbeidsmigranten moeten over de gehele regio van Midden-Holland verdeeld worden, temeer ook daar zij niet in Schoonhoven werken.

 

Zoals beloofd zullen we de inwoners van Noord op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen aangaande het Wolfsongebouw.

 

Met vriendelijke groet,

Pieter Heerens