Actie van Gemeente Belang betreffende het plan om lantaarnpalen op achterpaden in Schoonhoven-Noord  te verwijderen.

Als gemeenteraadslid en zeker als fractievoorzitter kun je van alles meemaken en soms is het zaak om snel beslissingen te nemen, maar ook actie te ondernemen.
Aan de hand van een verslag van 20 januari t/m 22 januari 2014 wil  ik dat eens weergeven.
Maandag, 20 januari 2014
Op maandagmiddag neemt Joop Knoester uit de Van Berkumstraat contact met mij op en vertelt mij dat hij en zijn vrouw opeens medewerkers van het energiebedrijf in de poort zagen, die de boel aan het afsluiten waren. De informatie van Qua Wonen hierover  kreeg hij op deze maandag binnen met de excuses voor de late informatie. Tevens vernamen de bewoners van de huurwoningen in Schoonhoven-Noord , dat woensdag 22 januari,  de lantaarnpalen weggehaald zouden worden.
Dat had tot gevolg  dat op de achterpaden maandagavond geen lantaarns zouden branden. En dat in een buurt die toch al inbraakgevoelig is.  Niet voor niets hebben de twee bikers de opdracht gekregen om van tijd tot tijd over de achterpaden te patrouilleren.
Meteen heb ik actie ondernomen en naar zowel de burgemeester (veiligheid) als wethouder Matheij (RuimtelijkeOrdening) een mail gezonden om te vragen het weghalen van de lantaarnpalen te voorkomen en de afsluiting weer ongedaan te maken, zodat er weer heel snel licht op de achterpaden zou zijn.
Op mijn mails werd maandag niet meer gereageerd.
 
Dinsdagmiddag , 21 januari 2014
Om half drie ben ik bij Joop en Greet Knoester in de Van Berkumstraat wezen kijken. 
De voorgaande nacht was het inderdaad pikdonker geweest (zie krantenartikel).
Wat het achterpad van hun woning betrof, zag ik dat er een paar hoge lantaarnpalen stonden, die het gehele pad konden verlichten. Inbrekers maken  op deze manier weinig kans om ongezien over een schutting te klimmen. Inmiddels was Pieter van der Laan van het AD gearriveerd om het verhaal van Joop en Greet te vernemen. In het gesprek met de krant stelde ik dat de gemeente eerst met de buurt in gesprek moet gaan en dat ik opnieuw de burgemeester en de wethouder zou benaderen met het dringende advies de lantaarnpalen te laten staan en de aansluitingen te laten plaatsvinden.
In de mails stelde ik dat ik snel antwoord wilde hebben.
(Deze werkwijze behoort immers tot de controlerende taak van een gemeenteraadslid).
Geen bericht vanuit het stadhuis, terwijl de tijd drong.
 
Woensdag, 22 januari 2014 
Om 6.30 uur mijn bed uit om samen met mijn vrouw in Bergambacht te gaan zwemmen.
De computer aangezet en om 6.45 uur een mail naar de griffie gezonden met de vraag waarom de burgemeester noch de wethouder reageerden. En tevens aan de griffier gevraagd om hen te attenderen op mijn mails.
Om 9.00 uur word ik door wethouder Peter Matheij gebeld met de mededeling dat hij zal kijken, wat hij kan doen.
Omstreeks 11.00 uur deelt de wethouder mij mee, dat de lantaarnpalen kunnen blijven staan en dat de stroom weer aangesloten wordt.
Deze verheugende mededelingen geef ik door aan de Joop Knoester.
Zelf ben ik tevreden met de gang van zaken.
 
Pieter Heerens
 
Zie begeleidend krantenartikel in het AD