29. Buitengebied

Naast de bebouwde kom heeft Schoonhoven nog een beperkt buitengebied. Gemeente Belang realiseert zich dat dit een belangrijk gebied is in het Groene Hart en staat ervoor dat het buitengebied kwalitatief goed blijft en belangrijke landschapselementen bewaard blijven. Agrarische activiteiten kunnen een verantwoorde bijdrage aan een in alle opzichten goed en prettig leefmilieu vormen.

 

Gemeente Belang staat voor een kwalitatief buitengebied met goed bewaarde landschapselementen.

Gemeente Belang pleit voor duurzame en verantwoorde landbouw.