28. Verkeer en Vervoer

Verkeer is geen doel op zich maar een middel om ergens te komen. Op verschillende momenten kiezen mensen verschillende vervoersmiddelen. Dit is voor Gemeente Belang reden om er voor te zorgen dat alle delen van onze stad met alle vormen van vervoersmiddelen goed bereikbaar blijven.

Omdat onze stad relatief compact is pleiten wij er voor om de fietser zoveel mogelijk ter wille te zijn omdat de fiets een bijdrage is aan een schoner klimaat en daarnaast een relatief gering ruimtebeslag heeft. Dit willen wij bereiken door het wegdek voor fietsers te optimaliseren. Op verschillende plaatsen in de stad, meer in het bijzonder bij het Mr. Kesperplein en bij het Dunantplein, liggen stukken weg (onder gemeentelijke verantwoordelijkheid) waarvan het wegdek voor fietsers ronduit beroerd is te noemen. Dat kan worden verbeterd.

Op punten waar veel fietsen gestald worden willen wij meer fietsenklemmen, zodat fietsen niet lukraak ergens geplaatst hoeven te worden.

De oversteek van de provinciale weg op beide genoemde pleinen is voor fietsers en voetgangers (zeker in de spits) gevaarlijk. Dit willen wij verbeteren door bij de provincie aan te dringen op ruime middengeleiders, voor fietsers en voetgangers bedienbare stoplichten dan wel een combinatie van beide.

Ook het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol waar het gaat om een beter klimaat. Het gemeentebestuur moet er bij de concessiehouder voor waken dat de dienstregeling optimaal blijft zodat Schoonhoven per openbaar vervoer steeds goed bereikbaar is. Nieuwe wijken dienen tijdig een openbaar- vervoersontsluiting te krijgen.

Schoonhoven kan zich van tal van andere gemeenten onderscheiden door te zorgen dat de binnenstad (met zijn ruime diversiteit aan winkels) ook voor de auto goed bereikbaar blijft.

Gemeente Belang wil dat  alle delen van onze stad met alle vormen van vervoersmiddelen goed bereikbaar blijven.

Gemeente Belang  wil dat het wegdek voor fietsers geoptimaliseerd wordt.

Gemeente Belang wil meer fietsenklemmen, zodat fietsen niet lukraak ergens gelaten hoeven worden.

Gemeente Belang wil dat er bij de provincie aangedrongen wordt  op ruime middengeleiders, voor fietsers en voetgangers bedienbare stoplichten dan wel een combinatie van beide.

Gemeente Belang vindt dat het openbaar vervoer een belangrijke rol  speelt bij het bewaken van een beter klimaat en dat het gemeentebestuur ervoor moet  waken dat de dienstregeling optimaal blijft zodat Schoonhoven per openbaar vervoer steeds goed bereikbaar is.