27. Groenvoorziening en milieu

Als je in het buitenland met vakantie gaat en je bezoekt landen als bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk, dan valt het je op hoeveel groen er in en rondom kleine stadjes (vergelijkbaar met Schoonhoven) is.

Wij zijn een voorstander van veel groen in onze stad, vandaar dat we de bloembakken aan onze bruggen toejuichen. Wellicht is dit een voorbeeld voor de horeca en de burgers in de binnenstad om ook dergelijke bloembakken op te hangen. Je ziet in het buitenland immers ook veel particulier initiatief.

Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat het Springerpark er goed verzorgd uit blijft zien. Hetzelfde geldt voor de begraafplaats. De burger kan hier een rol in spelen om dat nauwlettend te controleren.

Bij de uitbreidingsplannen van de Algemene Begraafplaats zal met aandacht gekeken moeten worden naar de nieuwe aanplant, zodat het een mooi geheel gaat worden met de oude begraafplaats.

Ook de beeldbepalende bomen en de stadstuinen moeten ontzien worden. Er wordt een lijst opgesteld van beeldbepalende en waardevolle bomen.

Dit zorgt er tevens voor dat het systeem van kapvergunningen vereenvoudigd wordt.

Ook particuliere tuinen spelen een rol in de beleving van de groenvoorziening.

Gemeente Belang stelt  voor om vanuit  de gemeente jaarlijks een prijs voor de mooiste voortuin toe te kennen.

Het gebeurt nogal eens dat de voortuin met mooie heesters en planten verandert in een tegelplateau.

Wat de overgang naar groene stroom betreft is te melden, dat begin 2008 de zogenoemde grootzakelijke elektriciteitsaansluitingen zijn aangepast voor het stadhuis, het zwembad en de sporthal De Meent. Voor deze grootzakelijke aansluitingen is een overeenkomst met ENECO gesloten tot levering van groene stroom met gebruikmaking van de optie wind.

Gemeente Belang vindt dat er voorzichtig met het schaarse groen omgegaan moet worden.

Gemeente Belang vindt dat in het kader van de klimaatverandering energiebesparende maatregelen moeten plaats vinden en ook gestimuleerd moeten worden.

Gemeente Belang vindt dat in het openbaar groen voldoende schuilmogelijkheden voor allerlei vogels aanwezig moeten zijn.

Gemeente Belang pleit ervoor, dat in de verdere toekomst als de financiën het toelaten door de gemeente gebruik gemaakt gaat worden van elektrische gemeenteauto’s.