24. Lokaal Sociaal Beleid

Wij constateren, dat men over het algemeen tevreden is over de WMO-loketten en de inzet van de desbetreffende ambtenaren. Een andere constatering is, dat onze allochtone medeburgers nog steeds de weg niet weten te vinden naar deze WMO-loketten.

Gezien de door recessie stijgende werkloosheid en de verlaagde uitkeringsduur van de Werkloosheidswet zal in de komende jaren een groter beroep worden gedaan op de Wet Werk- en Bijstand. Er zullen steeds meer mensen buiten het arbeidsproces vallen. Hierdoor kunnen bij een groot gedeelte van deze groep van werklozen al snel financiële problemen ontstaan. Er zal  op de Schuldhulpverlening en de Voedselbank  in sterke mate een beroep worden gedaan.

Gemeente  Belang vindt dat de hulpverlening door middel van subsidies aan bovengenoemde instanties op peil moet worden gehouden, maar zoekt tevens naar mogelijkheden om  verpaupering te voorkomen.

Gemeente Belang vindt dat de cliëntenraad  in onze stad een duidelijke functie heeft.