23. Innovatie van jeugd- en jongerenwerk

De gemeente Schoonhoven is aangesloten bij het Centrum Jeugd en Gezin Midden-Holland .

Dit centrum is ingesteld om de problematiek onder de jeugd beter aan te pakken.

De doelstelling luidt dan ook:

Voor alle kinderen vanaf negen maanden voor hun geboorte  tot 23 jaar en hun ouders de ondersteuning en informatie te bieden die nodig is, zodat deze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot sociaal- economisch zelfstandige volwassenen.

Momenteel zijn veel te veel organisaties met de jeugd bezig, hetgeen leidt tot een versnippering  van visie, werkwijze, aanpak en organisatie.

Kind en ouders staan onvoldoende centraal en er is zeker geen sprake van laagdrempelige ondersteuning voor ouders van kinderen van 4 jaar en ouder.

(Kinderen tot 4 jaar staan onder toezicht van het consultatiebureau).

Het Centrum Jeugd en Gezin Midden-Holland biedt ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Van belang hierbij is dat in overleg met de scholen van voortgezet onderwijs gekeken zal worden of er manieren gevonden kunnen worden om het drugs- en alcoholprobleem op te lossen.

De gemeente heeft een subsidierelatie met de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland. Op dit moment is er een opbouwwerker voor zes uur opbouwwerk voor Schoonhoven aangesteld . Deze opbouwwerker houdt zich vooral bezig met meldingen van overlast door de jeugd  en speelt een bemiddelende rol tussen de verschillende partijen. Het opbouwwerk komt vaak met praktische en haalbare oplossingen, zoals bijvoorbeeld bij het tot stand komen van een convenant over het beheer en gebruik van de skatebaan en een jeu de boulesbaan en bij de aanpak van de overlast op het Kazerneplein.

Gemeente Belang vindt dat het opbouwwerk ondersteund moet worden.