21. Buurtwerk

Gemeente Belang vindt zowel straatontmoetingen als buurtwerk van groot belang .

De buurtverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van wijken en buurten. Momenteel zijn op dit moment twee buurtverenigingen en drie buurtcomités actief. De actieve leden van de buurtverenigingen zetten zich vrijwillig in voor hun directe leefomgeving. Er is hierbij sprake van sociale activiteiten in het kader van het elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Ook heeft men bij de buurtverenigingen oog voor de fysieke  leefbaarheid van hun directe omgeving.

We kunnen hierbij denken aan zaken als zwerfvuil, groenonderhoud en overlast. Over al deze zaken kunnen de bewoners tijdens hun vergaderingen hun mening kenbaar maken.

De buurtverenigingen en comités kunnen jaarlijks subsidies aanvragen om hun belangrijke inbreng in de Schoonhovense gemeenschap te leveren.

Gemeente Belang vindt dat kleinschalige activiteiten van de buurtverenigingen door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd moeten worden.

Gemeente Belang is een voorstander van de inzet van het fonds  “de Leefbare Buurt”