20. Cultuur en recreatie in Schoonhoven

a.      Cultuur

Schoonhoven staat landelijk bekend als een mooie toeristenplaats met zijn ligging aan de Lek, het Veer, de zilversmidswerkplaatsen,  en het Nationale Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum.

De horeca staat goed aangeschreven en het is goed toeven op de terrassen in de stad.

Ook is er vooruitgang geboekt met de openbare toiletten. Momenteel beschikt het Doelenplein over een openbaar toilet en binnen afzienbare tijd zal er ook een openbaar toilet op het veer komen.

De plannen om het Doelenplein te verfraaien zijn in een vergevorderd stadium.

Dit geldt waar mogelijk ook voor de beeldbepalende bomen.

b.      Recreatie

Recreatiemogelijkheden  zijn volop aanwezig in Schoonhoven. Denk maar eens aan het Veer, het Springerpark en de vele mooie fietspaden rondom de stad.

Ook de zandplaatjes langs de Lek hebben een zeer belangrijke functie in het kader van de recreatie. Bijna elke Schoonhovenaar heeft weleens een middag op zo’n zandplaatje doorgebracht.

De komende dijkverzwaring tussen Schoonhoven en Bergambacht bedreigt echter de zandplaatjes tussen Schoonhoven en Ammerstol.

Gemeente Belang zal trachten om deze te behouden.

c.      Citymanagement    

Veel activiteiten op toeristisch vlak heeft men gecoördineerd. Er wordt veel aan stadspromotie gedaan door middel van persberichten, de evenementenkalender, de promotiefilm en de columns in De Lekstreek. Ook het opsieren van de historische binnenstad met bloemen en welkomstbanieren zorgt voor verfraaiing van onze stad. Daarnaast vinden stadsbrede evenementen plaats, waaronder het Nazomerfestival en  de Rivierendag. Ook het meedenken over de herinrichting van het Doelenplein en het in overleg met de winkeliersvereniging en historische vereniging komen met door alle partijen geaccepteerde voorstellen, spreekt ons aan.

Het citymanagement heeft zichzelf in de afgelopen jaren bewezen.

Gemeente Belang vindt dat de rol van het Citymanagement voor de komende jaren gecontinueerd moet worden, daar op deze wijze  een bijdrage aan het verbeteren van de economie in Schoonhoven geleverd wordt.