19. Kinderboerderij

Een kleine 20 jaar is men in Schoonhoven bezig om een kinderboerderij te realiseren. Een zeer actief bestuur met een groot ledenbestand heeft zich met name het laatste jaar ingezet om een kinderboerderij in Schoonhoven te krijgen. Gemeente Belang vindt het vanuit educatief oogpunt van belang dat er een kinderboerderij in Schoonhoven komt.  Daar ook hier de vestigingslocatie, zoals bij zoveel zaken in Schoonhoven een knelpunt is, heeft Gemeente Belang samen met de SGP/Christen Unie een motie ingediend, waarin in het schetsplan Zevender/Thiendeland 2 de kinderboerderij was ingetekend. In verband met de ontwikkeling van een nieuwe MFA in dit gebied is de kinderboerderij uit het schetsplan verdwenen. Toch is Gemeente Belang  zich in de afgelopen raadsperiode enorm blijven inzetten voor de bouw van een  kinderboerderij op een andere door het bestuur van de kinderboerderij aangegeven locatie, n.l. De Krom.  We hebben helaas moeten constateren dat er bij het college en de andere partijen een veel  lagere  prioriteitstelling ten aanzien van het verwezenlijken van een kinderboerderij ligt.

Gemeente Belang vindt dat er binnen afzienbare tijd in Schoonhoven een kinderboerderij moet komen.