16. Zevender/Thiendenland

De realisatie van deze nieuwbouwwijk komt in zicht. Op korte termijn zal  de wethouder de gemeenteraad mededelen of er in deze wijk een Multi Functionele Accommodatie (MFA) gebouwd zal gaan worden. ( zie scholenbouw).

Wij zijn echter van mening dat, gezien de ervaringen uit het verleden, zowel bij de ontsluiting aan de Vrouwenmantel wat Thiendenland 2 betreft als bij Zevender de burgers goed betrokken moeten worden.

Wat de geprojecteerde MFA in Thiendenland 2 betreft, vinden wij dat deze ruim opgezet moet worden om eventuele groei van het aantal leerlingen in de toekomst op te vangen.

Aangezien de bouw van deze MFA volgens de wethouder nog 4 tot 8 jaar kan duren, zal in Thiendenland 1 de Emmaschool aan de Waterviolier in 2010 afgebroken en zullen op dezelfde locatie voor de tijdelijke duur van 5 jaar moderne noodlokalen gebouwd moeten worden, indien de bouw van de MFA aan de Vrouwenmantel goorgaat.