15. Van Schaiklocatie

Bouwlocatie Van Schaik: een nieuwe bouwput?

a.      Parkeerproblematiek

Een projectontwikkelaar wil op de locatie Van Schaik (voormalige garage) een appartementencomplex van 12  appartementen bouwen, zonder dat hij voor de nodige parkeerplaatsen hoeft  te zorgen.   En dat terwijl ten aanzien van de Bouwmarktlocatie in de Koestraat wel de eis gesteld wordt dat de projectontwikkelaar voor parkeervoorzieningen op eigen terrein moet zorgen.

Wij zien dit als een stuk rechtsongelijkheid.

Het gebied van de Kruispoortstraat is een gebied waar grote problemen zijn ten aanzien van het parkeren. Zo stellen de omwonenden dat er bij de gehanteerde parkeernorm van 1,3 nu reeds een tekort is van 70 parkeerplaatsen.

Indien de projectontwikkelaar niet voor parkeerplaatsen hoeft te zorgen voor deze 12 appartementen, neemt het nijpende gebrek aan parkeerplaatsen met zo’n 15 parkeerplaatsen toe.

Gemeente Belang vindt dat er met twee maten gemeten wordt en dat is onaanvaardbaar.

b.      Bouwvolume

De Vereniging van Huiseigenaren Koestraat Noord heeft ook bezwaar tegen zowel het bouwvolume als de hoogte van het nieuw te bouwen appartementencomplex.

Er is ook duidelijk onrust over de bouwactiviteiten en de schade die daardoor kan worden veroorzaakt aan hun niet onderheide, vaak monumentale woningen.

Het verleden heeft ons geleerd dat een dergelijke onrust niet ongegrond is.

Gemeente Belang vindt dat er alsnog een goed overleg met de omwonenden plaats moet vinden.

c.      Bezwaarprocedures tegen de afgifte van de bouwvergunning en de sloopvergunning

Uit alles blijkt dat wethouder Matheij in dit bouwproject de vaart erin wil houden.

Gemeente Belang vindt dat de bezwaarprocedures afgewacht moeten worden, zodat men niet voor verrassingen komt te staan.

d.      Angst voor een nieuwe bouwput

Deze angst hebben we namens Gemeente Belang in de gemeenteraadsvergadering van 29 oktober 2009 verwoord. Reeds jarenlang hebben we met de afschuwelijke bouwput op de Hooijkaaslocatie te maken.

De risico’s van dit bouwproject nog even op een rijtje zetten:

·        Er lopen nog bezwaarprocedures tegen de afgifte van de bouwvergunning en de afgifte van de sloopvergunning.

·        Door de recessie is de woningmarkt, zeker voor senioren die levensloopbestendige woningen zoeken, ingestort. In de Schoonhovense situatie zie je dat zich nog sterker voordoen.

Momenteel worden de koopwoningen voor senioren op de Oranjeplaats bijna niet verkocht. En dat terwijl de locatie aan de Oranjeplaats een duidelijk mooiere locatie is dan die op de Van Schaiklocatie. Ook heeft men nog steeds grote moeite om de woningen aan Scheepmakershaven te verkopen. Verschillende niet-verkochte woningen worden inmiddels verhuurd.

We lopen dus een grote kans dat de projectontwikkelaar van de Van Schaiklocatie deze appartementen niet snel kwijtraakt.

De sloopvergunning is reeds afgegeven, hetgeen inhoudt dat de projectontwikkelaar op korte termijn (voor het einde van 2009) de Van Schaiklocatie kan slopen, zonder dat hij op korte termijn behoeft te bouwen.

Op deze wijze creëert men opnieuw een bouwput.

e.      Bouwmarktlocatie als ideale kans voor detailhandelsfunctie

Als op deze locatie geen appartementen verwezenlijkt zouden kunnen worden, dan zou dit een zeer geschikte locatie kunnen zijn voor grootschalige detailhandel. Gemeente Belang is van mening dat er dan hierna nader onderzoek verricht moet worden om een dergelijk project op haalbaarheid te toetsen.