14. Hooijkaaslocatie/aanpak

 Hooijkaaslocatie, bouwput in het hart van onze stad

a.      Inleiding

Gemeente Belang stelt, dat het een onzinnige zaak is om het ondernemersverlies van de projectontwikkelaar door de gemeenschap te laten dragen. De projectontwikkelaar had maar beter moeten calculeren  zodat er geen verlies ontstaan zou zijn.

Daarbij wil Gemeente Belang nog op twee andere risico’s wijzen:

  1. Indien de projectontwikkelaar alsnog niets van de grond krijgt (wat lang niet denkbeeldig is) is de gemeente de geschonken € 550,000,- aan gemeenschapsgeld kwijt.
     

  2. Hetzelfde geldt bij faillissement van de projectontwikkelaar.

b.      Precedentwerking

Bij tal van projecten in Schoonhoven hebben we te maken met vervuilde grond, die gesaneerd moet worden.  Elke verkeerd calculerende projectontwikkelaar loopt de kans hiermee een ondernemersverlies op te lopen. Als dat het geval is dan hoeft deze projectontwikkelaar maar te wijzen naar de projectontwikkelaar van de Hooijkaaslocatie om een financiering van gemeenschapsgeld van de gemeente te krijgen.

Dit is een heilloze weg.

Gemeente Belang is niet akkoord gegaan met de schenking van €550.000,- gemeenschapsgeld aan de projectontwikkelaar van Hooijkaas.

De gemeenteraad heeft echter bij meerderheid het besluit genomen om deze schenking toch aan de projectontwikkelaar toe te kennen.