12. Het vinden en binden van vrijwilligers

Het is een bekend verschijnsel, dat veel verenigingen en instanties kampen met een gebrek aan vrijwilligers. Mensen zijn nog wel bereid om wat taken op vrijwillige basis op zich te nemen, maar men is over het algemeen geen voorstander van het zitting nemen in besturen.

Ook  vakbonden en politieke partijen zien hun ledenaantallen achteruit gaan.

Steeds kleinere kaders moeten meer werk verrichten.

Voor het slagen van de mantelzorg is het van het grootste belang, dat men kan blijven steunen op vrijwilligers. Is dat in de toekomst niet het geval, dan zal heel het WMO-gebeuren op de tocht komen te staan.

Onze taak is dan om deze ontwikkeling bijtijds te signaleren en bij de landelijke overheid aan te kaarten.

Gemeente Belang vindt het werken met vrijwilligers een wezenlijk onderdeel van de samenleving en zoekt naar mogelijkheden om het werken van, met en door vrijwilligers mogelijk te laten blijven.

 

13. Sola Gratia (locatie)

Al jarenlang bestaat er onduidelijkheid over dit zorgcentrum. De ene keer is men van plan om het af te breken en op een andere locatie als een modern zorgcentrum, dat aan de eisen van de tijd voldoet weer op te bouwen. En de andere keer is men een van de verdiepingen zo aan het verbouwen, dat deze wel aan de eisen voldoet.

Aan deze onzekerheid moet op korte termijn een eind komen.

Gemeente Belang vindt dat dit ingezette verbouwingsbeleid moet worden voortgezet en dat dit vanouds goedbekendstaand zorgcentrum verder verbouwd moet worden.