10. Ouderenbeleid en zorg voor gehandicapten

Gezien de sterke vergrijzing  vragen wij ons af of het nog wel mogelijk is de zorg voor senioren en gehandicapten op peil te houden.

We zullen de WMO-gelden dan ook nauwlettend volgen en hebben de wethouder gevraagd ons bijtijds te informeren als er problemen ontstaan ten aanzien van deze geldstromen.

Ook verwachten we van de burgers van Schoonhoven dat zij ons bijtijds informeren als er problemen ontstaan. Alleen op deze wijze kunnen we onze controlerende taak als gemeenteraadsleden uitoefenen.

De WMO en het Platform Wonen, Zorg en Welzijn spelen hierbij om met name ouderen en gehandicapten te ondersteunen in hun dagelijkse zorgen een belangrijke rol.

We leven momenteel in een tijd van recessie. En we weten, dat in een tijd van recessie met name de ouderen  en gehandicapten het moeilijk krijgen. AOW –uitkeringen en pensioenen lopen de kans om bevroren te worden, waardoor de koopkracht van deze groeperingen achteruit gaat.

Tal van voorzieningen worden minder. Denk hierbij maar aan de vervoersvoorziening ouderen/gehandicapten. Het vervoer en de service zijn verre van ideaal. Er is sprake van lange wachttijden en van mensen die helemaal niet opgehaald worden. De toegankelijkheid van de openbare gebouwen  (zoals bijvoorbeeld het  VVV-kantoor)  voor gehandicapten is nog steeds niet goed geregeld, terwijl dit nota bene een WMO-eis is.

Ook zal er op toegezien dienen te worden dat de consulenten bij het WMO-loket de juiste informatie geven. Uitkeringen, zoals bijvoorbeeld in het kader van de  regeling “Regionale bijzondere bijstand ouderen/ chronische zieken en gehandicapten”  mogen niet verder terug gedraaid worden. En wat te denken van de aanpassingen voor ouderen rondom huis.

Het moet toch niet mogelijk zijn dat jaren gewacht wordt met de aanpassing van een stoep, wanneer een oudere de grootste moeite heeft om met een rollator van deze stoep af te komen.

Wij zijn van mening, dat er een “wensenbudget openbare ruimte “ moet komen om hiervoor extra gelden beschikbaar te stellen. Met de afdeling stadsbeheer is hierover reeds contact  opgenomen en men staat er daar welwillend tegenover.

Gemeente Belang zal het belang van de ouderen, chronisch zieken en gehandicapten goed in de gaten houden en het college hier zo nodig  op aanspreken.

Gemeente Belang wil zich inzetten voor senioren en gehandicapten  die willen gaan verhuizen naar een aangepaste woning in Schoonhoven.

Gemeente Belang wil bijdragen aan het volwaardig mogelijk maatschappelijk functioneren van deze groepen.

Het is immers bekend dat veel Schoonhovenaren, ook bij het ouder worden, graag in Schoonhoven willen blijven wonen in een “huis op maat”.

Gemeente Belang voelt veel voor een concept waarmee de Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw (SIR-55) elders in Nederland successen boekt. In dit model krijgen toekomstige bewoners – ze treden vaak in groepjes gezamenlijk op (denk aan de leden van de Vereniging van Alternatieve Woningbouw Senioren) – een grote stem in de grootte en indeling van hun nieuw te bouwen huis.  Zo bepalen ze zelf het aantal kamers en of het geheel gelijkvloers moet zijn. We denken hierbij zowel aan koopwoningen als aan huurwoningen.