9. Ondernemers

a.      Inleiding

In Schoonhoven ziet het bedrijvenbestand er als volgt uit:

Er is  sprake is van kleinschaligheid wat wel blijkt uit het feit, dat er 39 bedrijven zijn met meer dan 10 medewerkers; 620 bedrijven met 1 medewerker en in 2008 was er een groep van 75 starters.

Bouw, detailhandel en industrie zijn de grootste sectoren.

Gemeente Belang onderkent de maatschappelijke en economische waarde van bedrijventerreinen, waar werkgelegenheid is voor zowel hoog-  als laagopgeleiden.

Er zullen meer arbeidsplaatsen gerealiseerd moeten worden voor  vrouwen, lager geschoolden, ouderen, immigranten en  mensen met een beperking.

b.      Concrete plannen

Gemeente Belang geeft hoge prioriteit aan de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein Zevender.

Gemeente Belang vindt dat waar mogelijkheden bestaan tot revitalisatie van het bedrijventerrein in Schoonhoven-Noord, deze op korte termijn aangepakt dienen te worden.

c.      Regel- en handhavingsdruk

Het plan van aanpak om de regel- en handhavingsdruk te verminderen moet snel uitgevoerd worden. Het delen van kennis en ervaring tussen ambtenaren en ondernemers aangaande de praktische uitwerking van wet- en regelgeving vinden wij hierbij van het grootste belang.

Gemeente Belang vindt dat de regel- en handhavingsdruk moet verminderen om de ondernemers het werken beter mogelijk te maken.

d.      Ontwikkelingen in de Krimpenerwaard

In het kader van toerisme in de Krimpenerwaard zijn er veel meer mogelijkheden te creëren voor wandelen, fietsen, ruitersport, watersport en overnachtingen.