8. Winkelvoorziening

Schoonhoven is in de gelukkige omstandigheid over een uitgebreide winkelvoorziening te kunnen beschikken in verhouding tot de 12000 inwoners die we hebben. Dit is vooral te danken aan de regiofunctie die Schoonhoven vanouds heeft. Veel winkels halen meer dan de helft van hun omzet van klanten uit de wijde regio. Een winkelbestand van deze omvang in Schoonhoven is dan ook niet vanzelfsprekend.

Om deze klanten uit de regio te blijven trekken  is, naast een aantrekkelijk assortiment enverblijfsklimaat, een goede bereikbaarheid buitengewoon belangrijk.

Deze bereikbaarheid komt echter steeds meer onder druk te staan, o.a. door het toenemend autobezit in de binnenstad en de woningdichtheid.

Al jaren geeft het gemeentebestuur aan dat het winkelcentrum versterkt moet worden, maar de maatregelen die hiervoor nodig zijn, blijven uit. In plaats van maatregelen te nemen om dit doel te bereiken, probeert men al meer dan 25 jaar de binnenstad af te sluiten voor het autoverkeer. Het verkeer is een middel om de stad te laten functioneren en mag géén doel op zich zijn.

Het is een goede zaak dat er veel energie wordt besteed om meer mensen naar Schoonhoven te trekken, maar dit is alleen zinvol als men  ook op een klantvriendelijke manier wordt ontvangen door de mensen op een gemakkelijke manier naar hun bestemming te leiden en een plek te laten vinden om de auto te parkeren.

Gemeente Belang vindt dan ook dat de volgende punten snel moeten worden uitgevoerd:

  • Het parkeren moet gereguleerd worden (rapport Stienstra);
  • Er moeten duidelijke aanwijzingen komen waar geparkeerd kan worden;
  • De parkeercapaciteit moet worden uitgebreid (op een voor de klant als redelijke ervaren afstand);
  • Voor een aantrekkelijk assortiment: uitbreiding grotere winkeleenheden (aangaande aantal m2, maar met kleinschalige uitstraling, passend in de omgeving), in of grenzend aan het winkelcentrum.

De onttrekking van een grootschalige verkoopruimte in het centrum (voormalige Bouwmarkt in de Koestraat) vinden wij een verkeerde zaak, te meer omdat het creëren

van grootschalige verkoopruimten in de oude binnenstad niet eenvoudig is. Gemeente Belang is voor ontwikkeling van deze verkoopruimte en directe omgeving ten bate van het winkelcentrum.

In de loop der jaren zijn voldoende rapporten opgesteld en instemmend ontvangen door het gemeentebestuur om in overleg met betrokken partijen tot een goed beleid te kunnen komen

Gemeente Belang wil een duidelijk, samenhangend en doelgericht beleid voor het centrum met een visie voor de lange termijn.

Gemeente Belang wil een goede winkelvoorziening voor de inwoners van Schoonhoven.

Gemeente Belang vindt dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor een goede structuur waarin winkels kunnen floreren.

Gemeente Belang is tegen een autovrije Stenenbrug en het afsluiten van de Veerpoort en Haven