5. Het realiseren van een huisartsenpost (HAP) in Schoonhoven

Gemeente Belang pleit al jaren voor een huisartsenpost (HAP) in Schoonhoven, die zo mogelijk ook beperkte betekenis in de richting van poliklinische zorg zou kunnen hebben.

Veel mensen vinden de huisartsenpost (HAP) in Gouda te ver weg.

Schoonhoven ligt immers ten aanzien van de HAP in Gouda heel excentrisch.

Met  name door de kwetsbare groepen zoals de ouderen  en chronisch  zieken, wordt dit als een last ervaren.

Daar we in de toekomst in Schoonhoven verhoudingsgewijs met nog meer ouderen te maken gaan krijgen  zal Gemeente Belang  zich inzetten om de afstand tot de HAP te verkleinen en zo mogelijk binnen onze stadsgrenzen te krijgen.

Het mooist zou zijn als een HAP in het complex van de Oranjeplaats gerealiseerd zou kunnen worden.

De Oranjeplaats is mooi centraal gelegen en het zou in het kader van de zorg voor ouderen en chronisch zieken een goede gang van zaken zijn als zij op de avonden en in  de weekends medische hulp kunnen krijgen in hun eigen stad.

Gemeente Belang vindt het van het grootste belang dat er op korte termijn een huisartsenpost (HAP) in Schoonhoven komt.

6. Bollocatie

De Bollocatie is het paradepaardje van Gemeente Belang. Via onze moties is deze bouwlocatie op de prioriteitenlijst gekomen.

Gemeente Belang  vindt dat op deze mooie locatie op korte termijn door QUA WONEN gebouwd moet worden. Er zal zowel particuliere als sociale woningbouw plaatsvinden.

7. Gebedsruimte (locatie) 

Zowel de mensen die gebruikmaken van de gebedsruimte als de omwonenden (Pasteurflatbewoners) kunnen zich in de huidige locatie vinden.

Op het moment dat de Marokkaanse gemeenschap over voldoende financiën beschikt om een nieuwe gebedsruimte te bouwen zal men moeten overwegen om ook deze gebedsruimte op de huidige locatie te plaatsen.

 Gemeente Belang vindt dat de gebedsruimte voor moslims voorlopig niet van locatie moet veranderen.