2. Burgerparticipatie 

Het is de bedoeling dat de gemeenteraadsleden zich zoveel mogelijk met de burgers bezighouden en goed op de hoogte zijn van wat er onder de burgers leeft.

Zij vormen zo nodig een schakel bij problemen met  het college en de ambtenaren en trachten mee te helpen om individuele problemen van de burgers op te lossen.

De Schoonhovense burger moet weten dat hij of zij bij de gemeenteraadsleden van Gemeente Belang terecht kan. 

3. Dienstverlening aan de inwoners van  Schoonhoven

Het gemeentebestuur behoort dienstbaar te zijn aan de bewoners.

Reeds in een vroeg stadium hebben we als Gemeente Belang een motie ingediend, waarin we aangaven dat er verbetering zou moeten komen in de communicatie tussen de burgers en de gemeenteambtenaren.

Te lang moesten de burgers op antwoord vanuit het gemeentehuis wachten.

Met name de schriftelijke correspondentie liet te wensen over.

We constateren nu het volgende:

  • De klantvriendelijkheid is wel wat toegenomen, maar kan nog veel beter.
  • Aan de verbetering van schriftelijke antwoorden qua inhoud (taalgebruik) wordt gewerkt.
  • De snelheid van de beantwoording van gemeentelijke brieven is toegenomen, soms laat deze echter nog steeds te wensen over.

Als gemeenteraadsleden hebben we in het kader van deze dienstverlening een controlerende taak.

Indien u vindt, dat u te lang op antwoord moet wachten, dan kunt u bij Gemeente Belang  terecht en wel bij onze fractievoorzitter  Pieter Heerens.